arvonnan säännöt

Se huoleton -arvonnan säännöt

1. Järjestäjä ja yhteistyökumppanit
Tampereen Sähkölaitos Oy

2. Arvonta
Pääarvontaan osallistuvat kaikki, jotka ottavat kuvan Tampereen Sähkölaitoksen Se huoleton -teipatusta raitiovaunusta. Arvontaan voi osallistua lataamalla kuvan sehuoleton.fi-verkkosivuille, jakamalla kuvan Instagramissa käyttämällä hashtagia (#) #sehuoleton ja #sahkis tai kommentoimalla kuvalla Tampereen Sähkölaitoksen kisajulkaisuun Facebookissa. Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan 1 kpl lahjakortteja, joka oikeuttaa yksityiseen saunailtaan Rajaportin saunalla voittajan valitsemana ajankohtana. Palkinnon arvo on noin 460 . Palkinnon arvoa ei voi muuttaa rahaksi. Jos jaettujen voittojen arvo ylittää 166,66 euroa kalenterikuukaudessa, arvonnan järjestäjä maksaa palkintojen arvosta arpajaisveron.

Samat ohjeet pätevät myös Facebookissa ja Instagramissa oleviin viikkoarvontoihin, ellei kisajulkaisuissa ohjeisteta muuta. Viikkoarvontojen palkinnot vaihtuvat arvontakohtaisesti.

Voittajat arvotaan säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajien nimet ja asuinpaikkakunnat voidaan ilmoittaa myös sehuoleton.fi:n verkkosivustolla ja/tai Facebook sekä Instagram-sivulla. Jos voittajia ei tavoiteta viiden arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia. Voittajien nimet voidaan julkaista arvontaan osallistuneille osoitetuissa sähköposteissa, sekä järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Palkinnot tullaan postittamaan voittajille. Palkinto tullaan luovuttamaan seuraavan 30 päivän kuluessa arvontapäivästä.

3. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta seuraavaksi mainittuja poikkeuksia. Arvontaan eivät saa osallistua Tampereen Sähkölaitos Oy:n tai sen konsernin työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä.

4. Osallistumisaika
Pääarvontaan voi osallistua 1.–31.10.2021 välisenä aikana, ellei toisin ilmoiteta. Viikkoarvontojen osallistumisaika määritellään joka arvonnan yhteydessä erikseen. Arvonta tapahtuu säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Pääarvonnan palkinto arvotaan 7.11.2021 mennessä. Osallistuminen 31.10.2021 klo 23:59 mennessä. 

5. Osallistuminen
Pääarvontaan voi osallistua sehuoleton.fi-verkkosivuilla ja Tampereen Sähkölaitoksen Facebookissa tai Instagramissa säännöissä olevan ohjeen mukaan. Viikkoarvontoihin voi osallistu Tampereen Sähkölaitoksen Facebookissa tai Instagramissa säännöissä olevan ohjeen mukaan. Facebook/Instagram ei ole osallisena arvonnoissa.

6. Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii käytetyimmissä internetselaimissa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista. Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Tampereen Sähkölaitos Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanin tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

7. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojasi käsitellään järjestettävän arvonnan toteuttamiseksi. Tampereen Sähkölaitos Oy ei voi tarvittaessa ottaa voittajaan yhteyttä eikä toimittaa voittajalle mahdollista palkintoa ilman henkilötietoja. Osallistumalla arvontaan suostut siihen, että Tampereen Sähkölaitos Oy käsittelee antamiasi henkilötietoja kilpailuun tai arvontaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tampereen Sähkölaitos Oy käsittelee henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella ja vain niihin tarkoituksiin, jotka ilmenevät arvonnan säännöistä. Kilpailuun tai arvontaan ilmoittautumisen yhteydessä antamiasi tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Tampereen Sähkölaitos ei arvontaan liittyen hanki sinua koskevia tietoja muilta eikä myöskään luovuta tietojasi muille. Arvontalomakkeella antamiasi henkilötietoja käsittelee vain arvonnan toteuttaja.

Kilpailuun tai arvontaan ilmoittautumisen yhteydessä antamiasi tietoja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietojasi säilytetään siihen saakka, kunnes kaikki palkinnot on jaettu. Tietoja säilytetään enintään 3 kuukauden ajan niiden keräämisestä.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Tampereen Sähkölaitos Oy:n kirjallista lupaa. Tampereen Sähkölaitoksella on oikeus hyödyntää arvontaan tulleita kuvia omissa markkinointimateriaaleissaan, mutta kuvan ottaja/haltija omistaa kuvien tekijänoikeudet.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.