Naistenlahti 3: se uusiutuva

Vuoden 2022 lopussa valmistuva biolaitos on suurin yksittäinen investointimme kohti vihreämpää tulevaisuutta.

100 % biopolttoainetta

Naistenlahti 3 voi toimia 100 % lähellä tuotetulla uusiutuvilla biopolttoaineella, kuten puuhakkeella. Tämä on merkittävä askel kohti vihreämpää energian ja lämmöntuotantoa.

50 % kaupungin lämmöstä

Uuden voimalaitoksen polttoaineteho on 18 MW korkeampi kuin edeltäjänsä, yhteensä 210 MW. Laitoksen lämmöllä pystytään tuottamaan yksinään 50 % Tampereen lämmityksestä.

11 kiloa sekunnissa

Täydellä teholla ajettaessa Naistenlahti 3:n kattilaan syötetään lähellä tuotettua puuhaketta noin 11 kiloa sekunnissa. Voimalaitoksen uusi kuuma sydän toimii leijukerrostekniikalla.

Tärkein askel tulevaan

Naistenlahti 3 on uuden ajan biolaitos, joka siirtää energiantuotantomme seuraavalle tasolle. Valmistuessaan laitos tulee olemaan melkoinen energiakäänne koko seudulle.  

Uusi laitos mahdollistaa, että pääsemme aimo harppauksen lähemmäs tavoitettamme 95 % co2-päästöjen vähentämisessä sekä lisäämme uusiutuvien energialähteiden osuutta tuotannossamme 90 prosenttiin. Naistenlahti 3 vastaa kiristyviin ympäristövaatimuksiin ja alittaa tiukentuneet päästörajoitukset.

Lämpöä ja energiaa. Naistenlahti 3 huolehtii, että Tampereella riittää sekä lämpöä että sähköä. Biolaitoksen kattila ja savukaasunpuhdistuslaitteet ovat mitoitettu niin, että parhaassa tapauksessa 100 % sähkö- ja kaukolämmöntuotannosta tulee puupolttoaineesta. Puupolttoaine tarkoittaa muun muassa metsähaketta, metsäteollisuuden sivutuotteita sekä kierrätyspuuta. Materiaali hankitaan läheltä, joka on tärkeä osa vihreää energiantuotantoa.

Tutustu Naistenlahti 3 tarkemmin

Miksi Naistenlahti 3?

Vähemmän päästöjä

Nykyaikainen ja uusimmalla teknologialla rakennettu voimalaitos vähentää melu-, pöly- ja vesistöpäästöjä, pitäen kotimme jatkossakin miellyttävänä asua.

Huoltovarmuuden tukipilari

Uudenaikainen ja entistä tehokkaampi Naistenlahti 3 turvaa huoltovarmuuden sekä toimii tukipilarina sille, että Tampere pysyy sähköisenä.

Vakautta lämmön hintaan

Kaukolämpö on kustannustehokas ja järkevä lämmitysmuoto. Entistä tehokkaamman biolaitoksen ansiosta kaukolämmön hinta muuttuu vieläkin vakaammaksi.

Valitse se paikallinen sähkö!

Tee sähkösopimus