Energiakäänteen tekijä

Kannamme kortemme kekoon paremman Tampereen puolesta. Aiomme vuoteen 2030 mennessä vähentää CO2-päästöjä 95 % – mikä tarkoittaa samaa, kuin koko yksityisautoilun lopettaminen Tampereella.

95 % vähemmän CO2-päästöjä

Energiantuotannon päästöjen vähennys vastaa lähes 70 % tamperelaisten vuotuisista kokonaispäästöistä. Tähän pääsemme uudistamalla tapojamme tuottaa energiaa.

Korvaamme fossiiliset polttoaineet biovoimalla, kaukolämpöakuilla ja geolämpökaivoilla sekä hyötykäytämme hukkalämmön ja tehostamme hiilensidontaa.

90 % energiaa uusiutuvista lähteistä

Puuta, aurinkoa, tuulta ja koskien kuohuja: Muun muassa 5 vuodessa sähköverkkoon asennettujen aurinkosähköjärjestelmien määrä on 12-kertaistunut 44 kappaleesta 555 kappaleeseen.

Vuonna 2020 tuotimme aurinkosähköä noin 100 kerrostaloasunnon vuotuisen sähkönkäytön tarpeisiin. Määrällä keittäisi yli 20 miljoonaa kuppia kahvia.

400 miljoonan euroa investointeihin

Vihreät ratkaisut vaativat sitoutumista ja uusien, puhtaiden teknologioiden rohkeaa hyödyntämistä. Investoimme esimerkiksi bio- ja kiertotaloutta hyödyntäviin kaukolämpö- ja jäähdytysratkaisuihin.

Investointiemme avulla vähennämme mm. maakaasun käyttöä 40 tuhatta tonnia, eli noin 0,1 km3, joka on lähes 6 kertaa Kaukajärven tilavuuden verran.

Puoliväli saavutettu

Päätimme vuonna 2010, että haluamme olla vastuullinen edelläkävijä ja osa ilmastokriisin ratkaisua. Vuoteen 2030 mennessä missiomme on vähentää hiilidioksidipäästöjä (CO2-päästöjä) 95 % sekä käyttää energiantuotannossa 90 % uusiutuvia energialähteitä. Olemme jo hyvällä tiellä kohti parempaa Tamperetta.

Vuoteen 2021 mennessä olemme viimeisessä 10 vuodessa muun muassa:

 • Vähentäneet energiatuotantomme kokonaispäästöjä yli 559 tuhatta tonnia, joka vastaa yli 260 000 pirkanmaalaisen vuotuista ajamista sekä 86 000 tamperelaisen vuotuisia kokonaispäästöjä
 • Nostaneet uusiutuvien energialähteiden osuuden yli 50 %
 • Olemme tuottaneet kaukolämpömme täysin kivihiilivapaasti vuodesta 1964, mikä on poikkeuksellista Suomessa
 • Rakentaneet Kaupinojan kaukojäähdytyslaitoksen, Hervannan hakelämpölaitoksen, Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ja Sarankulman pellettilämpölaitoksen
 • Saneeranneet vesivoimalaitoksia
 • Innovoineet kaukolämmön ja -jäähdytyksen hybridimallin
Lue lisää

Vuonna 2030

Naistenlahti 3

Uuden ajan biolaitoksemme ja suurin yksittäinen investointimme käynnistyy ensi vuonna, korvaten edeltäjänsä. Täysin biopolttoaineella toimiva laitos kasvattaa Naistenlahti 2:n tuottamaa 192 MW polttoainetehoa 18 megawatilla. 18 MW kasvu riittää yksinään yli 2000 omakotitalon lämmittämiseen.

Tehtaan toimiessa täydellä teholla, sen kattilaan syötetään puuhaketta noin 11 kiloa sekunnissa.

Lue lisää

Geolämpölaitos

Sähkölaitos kehittää ja kokeilee. Parhaillaan Tarastenjärvellä on alettu poraamaan geolämpökaivoa, jonka syvyydeksi tavoitellaan 3 kilometriä. Lopullinen syvyys voi kuitenkin olla jopa 6–7 km, jossa vesi on noin 100-asteista. Reikään pudotetulla koripallolla kestäisi noin 100 sekuntia pudota pohjalle.

Parhaimmillaan tulevaisuudessa yhdestä geolämpökaivosta voisi saada lämpötehot noin 750 omakotitaloon.

Lue lisää

Hybridiratkaisut

Kaukolämmössä on tavoitteena luoda joustavia hybridiratkaisuja, jotka pitävät huolen maltillisesta hintakehityksestä sekä energian vastuullisesta ja vihreästä tuottamisesta. Hybridiratkaisuissa lämpöenergia voidaan tuottaa monesta eri lähteestä, kustannustehokkaasti ja järkevästi.

Tulevaisuudessa avoin kaukolämpöverkkomme saa energiaa niin auringosta, maasta kuin biopolttoaineista.

Lue lisää

Mitä seuraavaksi?

Ilmastonmuutoksen selättäminen ei ole pikasprintti. Kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääseminen vaatii jo tehtyjen tekojen lisäksi paljon muutakin. Tampereen Sähkölaitoksella on jatkuvasti käynnissä kehitys- ja rakennushankkeita, joita ohjaa tulevaisuuden tarpeet kestävästä ja vihreästä energiasta. Suurin yksittäinen ponnistuksemme on uusi Naistenlahti 3-voimalaitos, jossa on mahdollista tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 100 % biopolttoaineesta.

Vuoteen 2030 mennessä olemme:

 • Vähentäneet CO2-päästöjä yli 900 tuhatta tonnia
 • Nostaneet uusiutuvien energialähteiden osuuden 90 %
 • Vähentäneet kaukolämmön tuottamia CO2-päästöjä jopa 90 % siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin. Tämä on Pirkanmaan suurin ilmastoteko!
 • Rakentaneet Naistenlahti 3-voimalaitoksen ja kaukolämpöakun sekä pilotoineet geolämpö- ja nollakuitukokeiluja
 • Tehostaneet hukkalämmön hyödyntämistä
 • Innovoineet toimivia hybridiratkaisuja
 • Kompensoineet päästöjä
Lue lisää